Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete
Együtt könnyebb!

 Évi adója 1%-ával
kérjük, ne feledkezzen meg rólunk, családjainkról!

Adószámunk: 18559547-1-09

Számlaszámunk:60600084-10022276

Köszönjük!

Ernyőszervezetünkről

 

NOE

A NOE létrejötte és céljai
    A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) 1987-ben alakult. Az Alapszabályban rögzített célok azóta is érvényesek: az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációért érzett felelősség erősítése, a nagycsaládok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata, a nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése. A NOE tagjai azok lehetnek, akik háztartásukban legalább három gyermeket nevelnek vagy neveltek fel, az egyesület céljaival és feladataival egyetértenek, és lehetőségeik szerint részt vesznek azok megvalósításában.
   A NOE pártoktól, felekezetektől, ideológiáktól mentesen tevékenykedik. A sokszínű tagságot összetartó közös érték a család.
    Az egyesületnek jelenleg kb. 15.000 család a tagja, akik közvetlenül vagy tagegyesületen keresztül tartoznak a NOE-hoz. Szerte az országban több mint 300 helyi közösségünk tevékenykedik. Hét regionális központunk működik: Felső-Duna (Győr), Közép-Magyarország (Monor), Dél-Alföld (Orosháza),  Al-Duna (Pécs), Felső-Tisza (Püspökladány), Észak (Fót), Balaton (Nagykanizsa) . Egyesületeinkben folyamatosan kb. 1500 önkéntes dolgozik.

Mit tesz a NOE?
   A NOE tevékenysége felöleli szinte az emberi élet minden területét. Mint kiemelten közhasznú szervezet, nem csupán a szorosan vett tagsággal tartjuk a kapcsolatot, hanem mindenkivel, aki bármilyen okból hozzánk fordul segítségért.
    Egyesületünk központjában többféle ingyenes tanácsadó szolgálat is működik: általános jogsegély, otthonteremtés, családi és szociális ellátások, fogyasztóvédelem, gyermeknevelés.
    Fontos feladatunk további a gyermekek és fiatalok közéleti nevelése, a természet szeretetére, óvására és a környezettudatos magatartásra nevelés, a szenvedélybetegségek megelőzése, az egészségfejlesztés.

Hogyan védjük a családok érdekeit?
    Érdekvédelmi munkánk során kapcsolatban állunk mindazon állami szervezetekkel, intézményekkel, kormányzati szervekkel, amelyek a családpolitikát, a szociálpolitikát, az oktatást, az egészségügyet, a gazdasági és pénzügyeket irányítják, és igyekszünk a törvényhozást véleményünkkel, javaslatainkkal segíteni. Törekszünk arra, hogy jelen legyünk azokban a civil testületekben, amelyek szintén hatással lehetnek a törvényhozásra. Képviselőink jelen vannak a különféle érdekegyeztető fórumokban (pl. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanácsban, az Országos Szociálpolitikai Tanácsban, a Gazdasági és Szociális Tanácsban, a KTK, a HEFOP és a TÁMOP Monitoring Bizottságokban, Lakáspolitikai Tanácsadó Testületben. Felsőoktatási Kerekasztalban, nemzeti Egészségügyi Kerekasztalban stb.).
    A magasabb szinteken folytatott küzdelem mellett nagyon sok olyan napi feladatunk adódik, amely egyes családok konkrét problémáinak megoldását jelenti. Eljárunk önkormányzatoknál, gyámhivataloknál, tárgyalunk az OTP-vel, az energiaszolgáltatókkal, lakásmegoldásokat próbálunk találni fedél nélkül maradt családoknak. Adományokat küldünk a rászorulóknak, és adományokat fogadunk. Együttműködünk gyermekjóléti és családsegítő szolgálatokkal, kisebbségi önkormányzatokkal. Saját egyesületeink napi életének szervezésében is segítünk.
    2001-ben létrehoztuk az „Otthon segítünk” Alapítványt, amely egy angol családsegítő szolgáltatási rendszert adaptál (Home Start). Az „Otthon segítünk” már több városban megkezdte a munkát, kiképezett jó néhány önkéntest, a rendszer folyamatosan bővül.

Belső és külső kapcsolataink, rendezvényeink
   Egyesületünknek van egy saját belső folyóirata, NOE Levelek a címe. Ez szolgálja a kapcsolattartást a tagsággal, és tartalmaz minden fontos információt a közösségi életről, a törvényi tudnivalókról, az akciókról, programokról, pályázatokról stb.
   Évente három nagyobb rendezvényünk van, amelyeken általában több ezer fő vesz részt. Júniusban régiós tagságunk találkozik Családi Napokon, ősszel pedig mindig egy vidéki város ad helyet országos találkozónak. Fontos számunkra, hogy ezeken a rendezvényeken magas színvonalú, értékes kulturális programokkal biztosítsunk kellemes időtöltést a családoknak. Sok olyan kedvező lehetőséghez jutnak ilyenkor a családok, amelyet egyébként nem engedhetnének meg maguknak. Harmadik nagy rendezvényünk minden évben a Karácsony, amely a születés, a család ünnepeként fontos üzenetet hordoz a számunkra.
   Együttműködünk más civil szervezetekkel is, amelyeknek céljai, értékrendje közel áll a miénkhez: pl. a Mozgáskorlátozottak Szövetségével (MEOSZ), a Levegő Munkacsoporttal, a Környezeti Nevelési Egyesülettel, az Anyanyelvápolók Szövetségével, a SOTE Magatartástudományi Intézetével, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesülettel, nyugdíjas szervezetekkel, szakszervezetekkel stb. Rendszeresen részt veszünk a civil társadalom megmozdulásain, hiszen fontosnak tartjuk a demokrácia fejlődését és működtetését. Alapító tagként csatlakoztunk a Magyar Szegénységellenes Hálózathoz.

Nemzetközi kapcsolataink
   Ezek között kiemelkedő helyet foglal el a határon túli magyar családszervezetekkel való együttműködés. Évente kétszer tartunk a számukra képzéseket, amellyel segíteni igyekszünk fejlődésüket, bátorítjuk tevékenységüket. Rendszeres résztvevői kétévente rendezett konferenciáinknak, illetve találkozóinknak is. 2001-ben létrehoztuk a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségét. Kialakultak kétoldalú kapcsolatok az egyesületek között, szerveztünk már közös táborokat, vezetőképzéseket is.
    Tagjai vagyunk több olyan nemzetközi szerveződésnek is, amelyek a családok, illetve a civil szervezetek fórumai. Évekig benne voltunk az ENSZ mellett működő NGO Committee on the Family bizottság vezető testületében, és ma is élő kapcsolatban állunk velük. Jó kapcsolataink vannak francia, belga és német családszervezetekkel, valamint a volt szocialista országok egyes családegyesületeivel (pl. Szlovákia, Csehország, Lettország, Litvánia, Ukrajna). Ugyancsak csatlakoztunk a FEFAF nevű európai hálózathoz, amely a háztartásban aktív nők szervezeteit fogja össze. Közreműködésünkkel létrejött az Európai Nagycsaládos Szövetség (ELFAC), és a szervezet alelnökét is a NOE adja. Első európai lobbysikerünk is megszületett. 49 EU-tagországbeli és 14 kelet-európai családszervezet összefogásával petíciót adtunk be az Európa Parlamenthez, amelyben kértük, hogy az EU foglalkozzon családpolitikai kérdésekkel is. Ennek eredményeként az Európa Parlament 2004 márciusában határozatot fogadott el, amely elsősorban a család és munka összeegyeztetésének elősegítését célozza meg, de néhány más, lényeges családpolitikai kérdéskörrel is foglalkozik. Jelenleg a gyermekgondozási termékek áfájának csökkentése érdekében zajlik egy nemzetközi akció, amelynek szintén kezdeményezői vagyunk.
   Szintén aktívan részt veszünk a Eurochild nevű európai hálózat munkájában, amely a gyermekszegénység kiküszöbölését tűzte zászlajára, s ebbe a munkába magukat a gyermekeket is igyekszünk bevonni. Már két alkalommal vettünk részt Brüsszelben EP képviselőkkel szervezett találkozón, amelyen maguk a gyermekek mondhatták el a gondjaikat, és az angol elnökség idején Glasgow-ban rendezett konferencián videoüzeneteik is elhangzottak.
   Társszervezői voltunk több Budapesten rendezett nemzetközi civil rendezvénynek (Social Platform Közgyűlése, ill. a Healthy Planet Forum „Nők és a vegyianyagok c. szemináriuma).
   Szakértőink európai szinten és hazai fórumokon is szorgalmazzák a családi élet és a munka összeegyeztetésének javítását szolgáló intézkedéseket, programokat, német mintára készülünk a „helyi szövetség a családért” nevű kezdeményezés hazai bevezetésére.

Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete
4031 Debrecen, Angyalföld tér 11. | Tel.: +36 20 312-8584 | E-mail: debreceninagycsaladosok@gmail.com

Minden jog fenntartva! 2014  Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete  |  Powered by GridGuyz | Készítette: megaweb