Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete
Együtt könnyebb!

 Évi adója 1%-ával
kérjük, ne feledkezzen meg rólunk, családjainkról!

Adószámunk: 18559547-1-09

Számlaszámunk:60600084-10022276

Köszönjük!

Az egyesület és az egyesület tevékenységének bemutatása

Egyesületünk 2000-ben alakult. Ugyanebben az évben közhasznúvá váltunk. Szervezetünk a Nagycsaládosok Országos Egyesületének önálló jogi személyiséggel rendelkező tagegyesülete.

Főként a családokért, a családokban felnövekvő gyermekekért, a nagycsaládok érdekvédelméért, egészségmegőrzéséért, közösséggé szervezésükért dolgozunk. Egyesületünk tagjai a három vagy több gyermeket tudatosan vállaló családok.

Megalakulásunk óta tagságunk minden évben megduplázódik, jelenleg 250 tagcsaládot számlál. Egyesületünk dinamikusan fejlődik. Szinte nem veszítettünk tagokat.

Megalakulásunk óta tevékenységi körünk is évről – évre bővül, megőrizve az eredeti alappilléreket:

-          értékfelmutatás ( a családok, a családokban felnövekvő gyermekek értékeit )

-          érdekképviselet, érdekvédelem

-          közösségépítés, -fejlesztés  

Ezen fő területek egyre tartalmasabb, tágabb tartalommal bővülnek.

 

Kéthetente rendszeresen találkozunk. Amíg a felnőttek különböző témákban tanácskoznak, előadásokat hallgatnak, addig a gyermekek számára kézműves foglalkozásokat, sport programokat, tréningeket szervezünk, tartunk. Már 10. éve a Széchenyi kerti Református Egyházközség Mindenki Otthona elnevezésű közösségi házában tartjuk foglalkozásainkat. Az idén még inkább differenciálunk a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően. Gyerekeink részére háromféle állandó foglalkozást kínálunk: kézműves, logi-suli és fejlesztő - közösség építő játékok.

Ezek a tanulást segítő figyelemkoncentrációt, megismerő képességet fejlesztő játékok állandóan várják gyermekeinket. Egyesületünk tagjai között sokféle szakember található, pl. pedagógus, védőnő és orvos is, programjaink az ő szakmai segítségükkel folynak.

Kéthetenkénti alkalmainkon egészségügyi programsorozatot indítottunk, melybe orvosokat, védőnőket, dietetikust, táplálkozáskutatót, gyógytornászt vontunk be.

A programsorozatnak nagy sikere volt, így ezt az idén folytatjuk.

Felnőtt házaspárok számára szerepjátékot, önismereti tréninget tartunk.

- Több civil szervezettel is együttműködünk, pl. Gyermekeinkért Egyesület, Magyarságmentési Misszió, Tájékozódási Futószövetség, Esélyegyenlőség Alapítvány, Máltai Szeretetszolgálat, Esélyek Háza, Többkultúrájúak Egyesülete, Floorball Egyesület, különböző családsegítő szolgálatok stb.

- Ökológiai vetélkedőt, -előadást, játékos sportvetélkedőket szervezünk. Programjainkkal sikerül kimozdítani a családokat és hasznos, tartalmas szabadidős programot kínálni. A fiataljaink is gyakorlati alternatívákat kapnak és kimozdulnak a számítógép és a Tv káros bűvköréből.

-Kapcsolódtunk és kacsolódunk több civil szervezet egészségmegőrző programjához illetve rendszeresen szervezünk magunk is ilyen programokat.

-A gyermeknapot és a Mikulás ünnepet immár 11. éve hagyományőrző módon pl. Hármashegyalján rendezzük tájékozódási futóversennyel összekapcsolva. Nagy sikere van családjaink körében a Keresd a Mikulást! Programunknak, ahol a családok a tájékozódási pontokat megtalálva gyümölcsöket gyűjthettek.

-Számtalan egyéb kulturális programjaink is rendszeresek. Hangversenyeken, előadóesteken, színházlátogatáson veszünk részt. Mosolygó Ősz ill. Mosolygó Tavasz c. rendezvénysorozatunk is hagyománnyá vált.

-Családjaink és gyermekeink több nyári táborban, üdülésen vesznek részt. Felügyeletüket egyesületünk szervezi meg. A programokat az 1% és pályázati sikereink biztosítják.

- Minden évben képviseljük városunkat, régiónkat az őszi Nagycsaládos Találkozón.

- 2011-ben Debrecenben lesz a régiós nagycsaládos találkozó.

- Rendszeres résztvevői vagyunk konferenciáknak, fórumoknak, Családkongresszusnak.

2004-ben egyesületünket érte az a megtiszteltetés, hogy a Családkongresszust Debrecenben rendeztük meg.

-Régiónkban több nagycsaládos egyesület, csoport megalakulásában segítettünk. 

- Felkérésre előadásokat tartunk, pl. a nagycsalád értékeiről, a generációk együttéléséről, az ünnep a nagycsaládoknál témakörökben.

- Tagcsaládjainkhoz minden hónapban eljuttatjuk a NOE információs újságját.

- Adományok gyűjtését, elosztását rendszeresen végzünk (ruhanemű, bútor, élelmiszer).

 

Ezek a fő feladataink egyesületünk tevékenységei közül. Naponta szembenézünk számtalan kisebb-nagyobb megoldandó kihívással is.

 

Mérföldkőnek tekintjük eddigi tevékenységünkben:

1. nem csak a szűk városrész (Tócóskert) családjaira, hanem régiónk vonzáskörzetére is kiterjed tevékenységünk, egyre többen csatlakoznak egyesületünkhöz a környező falvakból is. Az ott élő gyermekeknek, fiataloknak tartalmas kimozdulást, programokat kínálunk kéthetenkénti rendszerességgel;

2. a nagyobb rendezvényeink közhasznúságunknak köszönhetően nyitottak a társadalom széles rétegei felé;

3. a hátrányos helyzetű gyermekek segítséget kapnak  problémáik megoldására  szereplési, kommunikációs és egyéb, számukra ismeretlen helyzetekben -próbára téve önmagukat.

 

A teljes tagság önkéntesen látja el feladatát az egyesület működésében. Az állandó- és alkalmi programjainkhoz, nagyobb rendezvényeinkhez is mindig csatlakoznak önkéntesek.

Fontosnak tartjuk, hogy a tehetséges gyerekek eddig rejtve maradt képességeikre jöhetnek rá, ismerhetik fel és fejleszthetik tudásukat körünkben.

Segítünk a családoknak lehetőségeiket jobban fel- és megismerni és élni azokkal (pályázatok, rendeletek, törvények ismerete).

A célcsoporttal napi kapcsolatban vagyunk. A megnövekedett taglétszámunk magával hozta természetesen a feladatok jobb és koordináltabb szétosztását, így a csoportvezetők biztosítják a naprakész kapcsolattartást a vezetőség és a tagság között.

Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete
4031 Debrecen, Angyalföld tér 11. | Tel.: +36 20 312-8584 | E-mail: debreceninagycsaladosok@gmail.com

Minden jog fenntartva! 2014  Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete  |  Powered by GridGuyz | Készítette: megaweb