Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete
Együtt könnyebb!

 Évi adója 1%-ával
kérjük, ne feledkezzen meg rólunk, családjainkról!

Adószámunk: 18559547-1-09

Számlaszámunk:60600084-10022276

Köszönjük!

 Mi mennyi 2018-ban?

Munkabérek, illetmények, nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások, támogatások, keresetpótló juttatás, munkaadók és munkavállalók által fizetendő közterhek, adósávok, adókedvezmények.....

Tovább a teljes táblázatra...


 

 NAGYCSALÁDOSOK UTAZÁSI KEDVEZMÉNYE

2.2.1. Kedvezmény

A három vagy annál több saját gyermekkel együtt utazó család tagjai (szülők és gyerekek) korlátlan számú 90%-os mérséklésű kedvezményes árú menetjegy váltására jogosultak.

 

2.2.2. Igényjogosultság

A kedvezményre való jogosultság szempontjából a család tagja

-       a szülő (szülők),

-       a 18 éven aluli gyermek,

-       a 26 éven aluli gyermek, ha a nappali képzésben résztvevő tanulók, hallgatók érvényes diákigazolványával rendelkezik,

-       életkortól függetlenül az a gyermek, aki után magasabb összegű családi pótlék jár, és ezt a kifizetőhely igazolja.

 

2.2.3. Szülők nélkül utazó gyermekek igényjogosultsága

A kedvezmény igénybevételének alapfeltétele az ugyanabba a családba tartozó három gyermek együttutazása nagycsaládba tartozó további személyekkel vagy azok nélkül.

A nagycsaládosok utazási kedvezményét szintén igénybe veheti legalább négy, szülő nélkül utazó, ugyanabba a családba tartozó gyermek, ha az együtt utazó gyermekek közül legalább három megfelel az alábbi feltételek valamelyikének:

-       18 éven aluli,

-       26 éven aluli, és a nappali képzésben résztvevő tanulók, hallgatók érvényes diákigazolványával rendelkezik,

-       magasabb összegű családi pótlékra jogosult, és ezt a kifizetőhely igazolja.

 

2.2.4. Igényjogosultság igazolása

A vasúti társaság a családhoz való tartozás igazolására a megfelelő okmányokat (gyámolt, nevelt gyermeknél a gyám kijelölését, illetve a nevelésbe adásra vonatkozó iratokat) fogadja el. Az életkort – ha szükséges – személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal kell igazolni.

 

2.2.5. Állami gondozottak kedvezménye

Igénybe veheti a kedvezményt - a gyermekközpont által az utazás napjára kiállított utas lista alapján - az állami gondozott gyermekeket ellátó gyermekközpontban nevelt gyermekek legalább 3 fős csoportja és az őket kísérő egy vagy kettő nevelő.

10-nél több gyermek együttes utazása esetén az 5.3.3.2. pont szerinti csoportos kedvezmény is igénybe vehető.

 

2.2.6. Nagyobb kedvezmény

A nagyobb kedvezményt igénybevevő gyermekek beleszámítanak a kedvezményre jogosító létszámba.

 

2.2.7. Kiegészítő szabályok

Nagycsaládosok utazási kedvezménye esetén nagycsaládba tartozónak kell tekinteni a szülőt vagy gyámot, a 18 éven aluli saját gyermeket és a nappali tagozaton tanuló 26 évnél nem idősebb saját gyermeket, ideértve az élettársként együtt élő szülőket előző házasságból vagy élettársi kapcsolatból szármázó saját gyermekeikkel együtt.

A 18 évnél idősebb gyermek szülőként figyelembe vehető a kedvezményre jogosultság elbírálásakor. Nagyszülő nem tekinthető nagycsaládba tartozónak, kivéve, ha valamelyik gyermek gyámja vagy gondozója, e minőségét okirattal igazolnia kell. Az ideiglenesen családba fogadott gyermek a családban nevelkedő többi gyermekkel egy tekintet alá esik és a kedvezményre jogosultság szempontjából figyelembe vehető, ha az ideiglenes családba fogadást okirattal igazolják.

 

 

Üzletpolitikai kedvezményeink szerint:

 

2. CSALÁDI KEDVEZMÉNY

 

A. Díjszabási rendelkezések

 

Kedvezmény

A 18 éven aluli gyermekkel együtt utazó 18 évet betöltött felnőtt utas részére

a MÁV-START kedvezményes árú menetjegyet szolgáltat ki. A kedvezményt

egy vagy több gyermekkel együtt utazó egy vagy két kísérő veheti igénybe. A

kedvezmény kizárólag a gyermekkel együtt történő magáncélú utazásnál

használható fel. A vasúti társaság a kísérők és a gyermek(ek) családi kapcsolatát

nem vizsgálja.

A kedvezmény mértéke 33%.

A gyermek(ek) az őket életkoruk vagy kedvezményre jogosító igazolványuk

alapján megillető kedvezmény használatára jogosultak.

 

 

Jó utazást kívánunk járatainkon.

Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete
4031 Debrecen, Angyalföld tér 11. | Tel.: +36 20 312-8584 | E-mail: debreceninagycsaladosok@gmail.com

Minden jog fenntartva! 2014  Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete  |  Powered by GridGuyz | Készítette: megaweb